Video
Contact Information

Representative: Nguyen Cong Tru - Chairman
Business line: mechanical production, mechanical works on CNC machines. Designing, fabricating moulds. Sales of mechanical products
Address: 134 Go O Moi, Phu Thuan Ward, District 7, HCM City, Viet Nam
Tel: (84-8)62.62.31.91 - Fax: (84-8) 38.731.941
HP: 0918.175.290
Email: tru@cokhidongtien.com.vn
Website:www.cokhidongtien.com.vn
www.dongtienmechanical.com

Recruitment » Vận Hành Máy CNC

Vận Hành Máy CNCCó 2 năm kinh nghiệm, Trình độ : Lớp 12 ->Cao Đẳng. SL: 5 người, Có 6 tháng kinh nghiệm, Trình độ : Lớp 12 ->Cao Đẳng. SL: 5 người