Video
Thông tin liên hệ

Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TRỨ - Chủ Tịch HĐQT
Ngành nghề: Sản xuất, gia công cơ khí trên máy CNC
Nhà máy: 134 Gò Ô Môi, P.Phú Thuận, Q.7, Tp. HCM
VPGD: 955B Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q7, TpHCM
Tel: (84-8)62.62.31.91 - Fax: (84-8) 38.731.941
HP: 0918.175.290
Email: tru@cokhidongtien.com.vn
Website:www.cokhidongtien.com.vn
www.dongtienmechanical.com

Giới thiệu » Máy móc thiết bị

Danh Sách Máy

1 Phay CNC - 4 trục - Takeda - Fanuc18M - hành trình X3000, Y400, Z500, A, vòng quay S8000 RPM
2 Phay CNC - 3 trục - Enshu MV40 -Fanuc 16M- hành trình X600, Y400, Z700, vòng quay S12000 RPM
3 Phay CNC - 3 trục - Hitachi V45 -Secos - hành trình X800, Y450, Z500, vòng quay S12000 RPM
4 Phay CNC- 3 trục - Moriseiki Junior - Fanuc10M - hành trình X500, Y400, Z450,vòng quay S8000 RPM
5 Phay CNC- 3 trục - Moriseiki Junior - Fanuc10M - hành trình X500, Y400, Z450,vòng quay S6000 RPM
6 Phay CNC - 3 trục - Moriseiki MV35 - Fanuc 6M - hành trình X760, Y350, Z450,vòng quay S4500RPM
7 Phay CNC- 3 trục - Moriseiki MV55 - Fanuc OM - hành trình X1020, Y550, Z550,vòng quay S3500RPM
8 Phay CNC - 3 trục - Kiwa - Fanuc 0M - hành trình X510, Y410, Z470, vòng quay S6000 RPM
9 Phay CNC - 3 trục - Kiwa - Fanuc 0M - hành trình X510, Y410, Z470, vòng quay S4500 RPM
10 Phay CNC - 3 trục - Tongil Yasda - Fanuc 6M - hành trình X700, Y400, Z500, vòng quay S3500RPM
11 Phay CNC - 3 trục - Okk MV40 -Fanuc 6M- hành trình X700, Y420, Z700,vòng quay S4500RPM
12 Phay CNC - 3 trục - Washino- Fanuc 6M - hành trình X700, Y400, Z500, vòng quay S3500RPM
13 Tiện CNC - Takashiwa - Fanuc 0T - hành trình X250, Z520, vòng quay S4500RPM
14 Tiện cơ - Okuma - hành trình X1000, Z500, S2500RPM
15 Phay cơ - Hitachi Seiki - hành trình X600, Y280, Z300
16 Phay cơ - Hitachi Seiki - hành trình X600, Y280, Z300
17 Phay cơ - Hitachi - hành trình X600, Y300, Z300
18 Phay ngang - Iwashita - hành trình X400, Y200, Z300
19 Phay ngang - Iwashita - hành trình X400, Y200, Z300
20 Mài phẳng - Moto - hành trình X700, Y300, Z250
21 Mài phẳng - Nicco - hành trình X700, Y300, Z250
22 Máy cưa -Everising
23 Khoan - vòng quay 3500 RPM
24 Khoan - vòng quay 2500 RPM
25 Khoan - vòng quay 2500 RPM
26 Khoan - vòng quay 2500 RPM
27 Khoan - vòng quay 2500 RPM
28 Dập

Trung tâm gia công ENSHU


Trung tâm gia công 4 trục
Trung tâm gia công

Trung tâm gia côngTrung tâm gia công

Trung tâm gia công

Trung tâm gia côngTrung tâm gia côngTrung tâm gia công


Trung tâm gia công OKK


Trung tâm gia công YASDA

Phay CNC WASHINO


Phay HITACHI

Phay HITACHI

Máy mài phẳng Nicco

Máy Tiện CNC Mori Seiki SL-15M

demo