Tuyển dụng

  • Vận Hành Máy CNC Vận Hành Máy CNC

    Nhận thực tập theo nhóm sinh viên của các trường chuyên ngành cơ khí chế tạo. Tuyển dụng nhân viên vận hành máy CNC trình độ Trung cấp nghề 3/7, Trung cấp, Cao đẳng ngành cơ khí chế tạo.

  • Tuyển 2 Lập Trình CAD/CAM, CNC Tuyển 2 Lập Trình CAD/CAM, CNC

    Tuyển 2 Lập Trình CAD/CAM, CNC, Có 2 năm KN gia công chi tiết, phụ tùng máy, có khả năng làm việc độc lập.